Utredningsanvisningar

För att få vård vid Fredrikakliniken behövs ingen remiss. Den unga själv eller någon närstående kan direkt ta kontakt med oss (se kontaktuppgifter).

Om du som professionell (skolhälsovårdare, skolläkare eller annan personal på basnivå) möter någon med ätstörningsproblematik finns nedan en lista på vilka saker som kan vara bra att utreda:

 • längd/vikt, förändringar i vikten, menstruation
 • ätbeteende (måltidsrytm, innehåll, mängder)
 • kompensationsbeteende
 • motionsvanor
 • somatiskt hälsotillstånd, mediciner
 • övrig psykisk problematik (depression, ångest, tvångsmässighet)
 • alkohol- och droganvändning
 • psykosocial funktionsförmåga (studier, vänner, hobbyn)
 • aktiva och tidigare vårdkontakter
 • motivation till ätstörningsvård
 • familjesituation och annat tillgängligt stöd

För att utreda ätstörningsproblematik kan frågeformuläret EDE-Q användas. Anvisningar för användning av och nedladdningslänk till EDE-Q hittas här.