Fredrikakliniken

Fredrikakliniken ansvarar för ätstörningsvården för unga och unga vuxna i Jakobstad med omnejd.  Till kliniken hör både poliklinik och dagavdelning.

Vår vårdmodell bygger på en djupgående förståelse av ätstörningar och hur dessa påverkar både den insjuknade och hela den omgivande familjen. Kärnan i vården är ett vänligt respektfullt bemötande och att inte ge efter för ätstörningen. Patienten har en aktiv roll i sitt eget tillfrisknande.

Vården vid Fredrikaklinken är avgiftsfri och kräver inte remiss.

Fredrikakliniken betjänar i främsta hand unga och unga vuxna (11-30 år) från Jakobstad med omnejd, men vi har möjlighet att ta emot patienter från hela landet. Läs mer här eller ta kontakt med oss så berättar vi mera.

Vid Fredrikakliniken arbetar ett mångprofessionellt team med bred erfarenhet av ätstörningar. Ansvarig läkare är överläkare Markus Granholm. Ätstörningsvården utgör en del av Barn- och ungdomsenheten vid Social- och hälsovårdsverket.