EDE-Q

Vad är EDE-Q?
Eating Disorder Examination -Questionnaire (EDE-Q) mäter ätstörningssymptom under de senaste 28 dagarna. Ätstörningssymptomen delas in i fyra delskalor: återhållet ätande, ätbekymmer, kropps- och figurbekymmer samt viktbekymmer.

Med hjälp av EDE-Q kan man således bedöma hur stor oro en person har över sin kropp och sitt ätbeteende samt hur denna oro påverkar beteendet.

Instruktioner för andvändning av EDE-Q
EDE-Q innehåller som ovan beskrivits fyra delskalor. Man kan även räkna ut en totalpoäng som är medelvärdet av alla delskalor. Poängen på delskalorna räknas ut genom att summera poängen (1-6) för de frågor/påståenden som hör till respektive delskala och sedan dividera med antal frågor/påståenden.

  • ”Återhållet ätande” utgörs av fråga/påstående 1, 2, 3, 4, 5
  • ”Ätbekymmer” fråga/påstående 7, 9, 19, 20, 21
  • ”Kropps- och figurbekymmer” fråga/påstående 6, 8, 10, 11, 23, 26, 27, 28
  • ”Viktbekymmer” fråga/påstående 8, 12, 22, 24, 25

Förutom dessa frågor/påståenden efterfrågar EDE-Q information om hetsätning och kompensationsbeteende i form av uppkastningar, bruk av laxermedel och tvångsmässig motion.

Den svenska versionen av EDE-Q är utvecklad i Sverige av Ata Ghaderi. Se t.ex. Welch, E., Birgegård, A., Parling, T., & Ghaderi, A. (2011). Eating Disorder Examination Questionnaire and Clinical Impairment Assessment Questionnaire: General population and clinical norms for young adult women in Sweden. Behaviour Research and Therapy49, 85–91.

Den finska versionen är utvecklad av Rasmus Isomaa och kolleger. En artikel som beskriver utvecklingsarbetet finns här: Development and preliminary validation of a Finnish version of the EDE-Q.

Själva frågeformuläret hittas du här: EDE-Q suomi 2015 och  EDE-Q svenska
Ifall du har frågor om användningen av EDE-Q eller forskning kopplat till instrumentet kan du kontakta Rasmus Isomaa (rasmus.isomaa[at]jakobstad.fi).