Forskning

Forskningen har alltid haft en framträdande roll i Fredrikaklinikens verksamhet. Under åren har ett par större projekt genomförts

  • Uppföljningsstudie över förekomst av ätstörningar hos unga i Jakobstadsnejden (2004-2008)
  • Behandlingsresultat från polikliniken, 5-års uppföljning (2009-2012)

För tillfället är forskningen koncentrerad kring patientens självbild och vilka förändringar i självbilden som sker under behandling och tillfrisknande.  Datainsamlingen har inletts i januari 2015 och beräkans fortgå till 2018.

För forskningen vid Fredrikakliniken ansvarar Rasmus Isomaa, docent i utvecklingspsykologi. Om du är intresserad av ätstöringsforskning, till exempel i form av en doktorsavhandling/pro gradu/annat slutarbete, kan du ta kontakt med Rasmus. Under senaste år har Fredrikakliniken varit med och handlett t.ex. Hägert (2016), Lukkarila (2015), Jungell (2015), Ollila (2015).

Publikationer med koppling till Fredrikaklinikens verksamhet
Isomaa, R., & Isomaa, A-L. (2016). Syömishäiriöihin erikoistunut Matalan kynnyksen yksikkö. Suomen lääkärilehti, 33, 1978-1979.

Isomaa, R., Lukkarila, I., Ollila, T., Nenonen, H., Charpentier, P., Sinikallio, S., & Karhunen, L. (2016). Development and preliminary validation of a Finnish version of the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q). Nordic Journal of Psychiatry, online May 2016.

Isomaa, R., & Isomaa A-L. (2014). And then what happened? A 5-year follow-up of eating disorder patients. Nordic Journal of Psychiatry, 64, 1–6.

Isomaa, R., Isomaa, A., Kaltiala-Heino, R., & Marttunen, M. (2013). Capturing clinically significant eating pathology in adolescence. European Journal of Psychiatry, 27, 122-128.

Isomaa, R. (2011). Eating disorders, weight perception, and dieting in adolescence. Doctoral dissertation, Åbo Akademi University.

Isomaa, R., Isomaa, A-L., Marttunen, M., Kaltiala-Heino, R., & Björkqvist, K. (2011). Longitudinal concomitants of incorrect weight perception in female and male adolescents. Body Image, 8, 58-63.

Isomaa, R., Isomaa, A-L., Marttunen, M., Kaltiala-Heino, R., & Björkqvist, K. (2010). Psychological distress and risk for eating disorders in subgroups of dieters. European Eating Disorders Review,18, 296-303.

Isomaa, R., Isomaa, A-L., Marttunen, M., Kaltiala-Heino, R., & Björkqvist, K. (2009). The prevalence, incidence, and development of eating disorders in Finnish adolescents – a two-step three-year follow-up study. European Eating Disorders Review, 17, 199-207.

Isomaa, A-L., Isomaa, R., Marttunen, M., & Kaltiala-Heino, R. (2010). Obesity and eating disturbances are common in 15-year old adolescents – a two-step interview study. Nordic Journal of Psychiatry, 64, 123-129.

Isomaa, R., & Isomaa, A-L. (2009). Ung i Jakobstadsnejden 2 – Ungdomars psykiska hälsa med särskilt fokus på ätstörningar. Vasa sjukvårdsdistrikts publikationer A1/2009.

Isomaa, A-L., & Isomaa, R. (2005). Ung i Jakobstadsnejden – niondeklassisters livssituation och mentala hälsa. Vasa sjukvårdsdistrikts publikationer A4/2005.