Familj och närstående

Samarbetet till familjen och andra närstående är viktigt för oss på Fredrikakliniken. Utgångspunkten är att de närstående är en värdefull resurs för tillfrisknande, inte en orsak till sjukdomen. Vi behöver arbeta tillsammans för att hjälpa ert barn eller er närstående att kämpa mot sin sjukdom!
I början upplever alla föräldrar rädsla och osäkerhet, maktlöshet. Varför äter hen inte? Varför mår hen dåligt? Vad är det här riktigt fråga om? Hur skall vi ta itu med det här? En ätstörning botas sällan med huskurer. Sök professionell hjälp!
Som föräldrar eller närstående kan ni hjälpa genom att
  • söka kunskap om ätstörningar för att bättre kunna förstå och hjälpa
  • söka och begära praktiska råd för vardagen
  • få stöd och hjälp för att klara av vardagen
  • få träffa andra i samma situation

Glöm inte syskonen! De behöver få en vettig förklaring på rätt nivå. Alla syskon är måna om sin insjuknade syster/bror, men samtidigt rädda för skrik och bråk hemma, irriterade för att familjelivet är förstört, att det vanliga livet inte finns mer. Besök Fredrikakliniken tillsammans. Syskon kan få information och stöd hos oss, men kan ibland också behöva någon egen person att tala med.

Många unga människor med ätstörning bär på en stor ambivalens och rädsla för förändring, som kan finnas med under mycket lång tid och kräver oftast ett ständigt pågående motivationsarbete!