Delta i forskning om Ortorexi

Intervjuundersökning
Personers upplevelser av att tillfriskna från ortorexi

Varför görs denna undersökning?
Huvudsyftet med studien Personers upplevelser av att tillfriskna från ortorexi är att undersöka upplevelser och erfarenheter kring tillfrisknandeprocessen. Studien görs inom ramen för en magisteravhandling i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa (handledare Akademilektor Anna K. Forsman). Den kommer att samla personliga erfarenheter och upplevelser bland personer som själva anser sig ha haft ortorexi. Magisteravhandlingens
resultat planeras bli tillgängliga för aktörer inom social- och hälsovårdsområdet och också för andra personer som berörs, t.ex. andra drabbade, personer i riskzonen och anhöriga. Således kan kunskapen om ortorexi utvecklas och bidra till att personer som berörs av denna problematik på bästa sätt får vård och stöd.

Begreppet ortorexi används i Finland och Sverige ofta som en beteckning på strikt kosthållning i kombination med överdriven träning. Ortorexi innefattar alltså en form av fixering vid hälsosamma livsstilsval kopplade till kost och fysisk träning. Beteendet leder till ohälsa och påverkar livet negativt. Fenomenet ortorexi är ingen formell ätstörning eller psykriatisk diagnos men det har blivit ett allt vanligare samhällsfenomen i Västvärlden med kopplingar till rådande hälsorelaterade trender och värderingar.

Läs mer om studien och hur du kan delta: informerat samtycke Ortorexistudie Norren

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.