Dagavdelningen

Fredrikaklinikens dagavdelning är till för patienter med svår ätstörning. En vårdperiod på dagavdelningen kan bli aktuell då vården på polikliniken inte är tillräcklig.

Dagavdelningen har sex vårdplatser och är öppen mellan kl. 8 och 15 på vardagar. Vården inleds med en utredningsperiod omfattande fyra veckor. Syftet med utredningsperioden är att få en inblick i och förståelse för patientens situation och svårigheter. På basen av den förståelsen byggs sedan den individuella vården upp. Den fortsatta vården sker i 8-veckors perioder med regelbundna utvärderings- och vårdplaneringssamtal.

Familjen är en viktig resurs för tillfrisknande och vi önskar att familjen finns med i vården redan från början. Familj definieras utgående från patientens livssituation.

Vår målsättning med vården är att den unga människan skall börja må bra igen både fysiskt och psykiskt, att acceptera och respektera sig själv såsom hon är, utveckla en positiv självbild och en egen identitet, bli trygg att leva sitt eget liv med skola/studier eller arbete, med familj och vänner. Den unga skall börja äta normalt dvs äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt och på längre sikt nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och kropp.