EDE-Q

Mikä EDE-Q on?
EDE-Q (eli Eating Disorder Examination -Questionnaire) mittaa syömishäiriöoireilun esiintymistä viimeisen 28 päivän aikana. EDE-Q voidaan jakaa neljään eri alaskaalaan, jotka kaikki mittaavat syömishäiriön eri osa-alueita. EDE-Q:n alaskaalat ovat ”syömiseen liittyvät huolet”, ”kehon muotoon liittyvät huolet”, ”kehon painoon liittyvät huolet” ja ”syömisen rajoittaminen”.

EDE-Q:n avulla voidaan arvioida sitä, kuinka paljon kyselyyn vastanneella henkilöllä on erilaisia syömiseen liittyviä huolia ja missä määrin henkilö rajoittaa tai haluaa rajoittaa syömistään vaikuttaakseen kehonsa ulkomuotoon, esimerkiksi painoon. Kyselyssä mitataan myös sitä, paljonko vastaajalla ilmenee erilaisia kehon muotoon ja painoon liittyviä huolia.

EDE-Q:n täyttäminen
EDE-Q -lomake koostuu yhteensä 28 kysymyksestä, jotka on jaoteltu neljään eri osaan. Ohjeistukset kysymyksiin vastaamisesta löydät EDE-Q -lomakkeesta. Näiden 28 kysymyksen lisäksi EDE-Q –lomakkeen lopussa kysytään vastaajan paino ja pituus. Lomakkeen lopussa on myös kysymyksiä naisille liittyen kuukautiskierron säännöllisyyteen.

EDE-Q:n pisteytys
EDE-Q –lomakkeesta voidaan pisteyttää erikseen kyselyn kokonaispistemäärä ja erikseen kaikki neljä eri syömishäiriöoireilua mittaavaa alaskaalaa.

Kokonaispistemäärän laskeminen: Kyselyn kokonaispistemäärän saat laskemalla yhteen alaskaalojen (4 kpl) pistemäärät ja jakamalla summan alaskaalojen määrällä (4). Ohjeistus alaskaalojen pistemäärien laskemiseksi löytyy alta.

Alaskaalojen pistemäärien laskeminen:
Laske alaskaalaan kuuluvien kysymysten pistemäärä yhteen ja jaa summa kysymysten lukumäärällä. Alaskaalan pisteet voidaan laskea, mikäli yli puoleen skaalaan kuuluvista kysymyksistä on vastattu. Kysymykset jakautuvat alaskaaloihin seuraavasti:

  • ”Syömisen rajoittaminen” = kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5
  • ”Syömiseen liittyvät huolet”= kysymykset 7, 9, 19, 20 ja 21
  • ”Kehon muotoon liittyvät huolet” = kysymykset 6, 8, 10, 11, 23, 26, 27 ja 28
  • ”Kehon painoon liittyvät huolet” = kysymykset 8, 12, 22, 24 ja 25

EDE-Q:n tulkinta
EDE-Q:ta tulkitaan siten, että mitä suuremman kokonaispistemäärän saa, sen enemmän syömishäiriöön viittavaa oireilua ilmenee. Vastaavasti myös mitä korkeampia pistemääriä saa alaskaaloista, sen vahvemmin kyseisellä alaskaalan alueella esiintyy syömishäiriöön viittaavaa oireilua.

Kysymyksiä 13-18 ei lasketa alaskaala- eikä kokonaispistemääriin, vaan niitä tulkitaan erikseen siten, että korkeammat pistemäärät viittaavat suurempaan ahmintataipumukseen ja kompensaatiokäyttäytymiseen, jotka molemmat ovat tyyppillisiä syömishäiriöihin liittyviä oireita (Kompensaatiokäyttäytymisellä on useita eri muotoja. Se voi olla esimerkiksi pakonomaista liikkumista syödyn energian kuluttamiseksi, tahallista oksentelua ruokailun jälkeen tms.).

Lomakkeen viimeisistä kysymyksistä voit painon ja pituuden perusteella laskea painoindeksisi (BMI) esimerkiksi tällä laskurilla: http://www.terveysportti.fi/xmedia/pgr/bmilaskuri.htm. Kehon pituuteen suhteutettuna matala paino (BMI alle 18,5) tai vastaavasti korkea paino (BMI yli 25) voi olla seurausta syömishäiriöstä. Naisilla kuukautisten poisjäänti tai epäsäännöllisyys voi olla merkki elimistön aliravitsemustilasta, joka on syntynyt syömishäiriöoireilun seurauksena. Tämän takia EDE-Q –lomakkeessa kysytään naisilta myös kuukautiskierron säännöllisyydestä.

On hyvä huomata, että myös syömishäiriötä sairastamattomat saavat usein EDE-Q:sta jonkin verran pisteitä, eli matalat pistemäärät eivät viittaa automaattisesti syömishäiriöoireiluun ja syömishäiriöön. Mitä suuremmat pisteet kyselystä saa, sen suuremmin on syytä epäillä syömishäiriötä. Pelkästään EDE-Q lomakkeen perusteella syömishäiriödiagnoosia ei kuitenkaan tehdä. Mikäli olet saanut EDE-Q:sta korkeat pistemäärät on sinun hyvä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa terveydenhuollon ammattilainen vielä arvioi tarkemmin tilanteesi.

Development and preliminary validation of a Finnish version of the EDE-Q löytyy tästä: artikkeli ja EDE-Q:n voit ladata tästä: EDE-Q suomi 2015

Mikäli sinulla on kysyttävää EDE-Q:n käytöstä ja suomenkielisen version kehittämisestä, ota yhteyttä Rasmus Isomaa:han (rasmus.isomaa[at]jakobstad.fi).