CIA

Mikä CIA-mittari on?
CIA (eli Clinical Impairment Assessment) mittaa sitä, miten ja kuinka paljon syömishäiriöoireilu on vaikuttanut viimeisen kuukauden aikana siitä kärsivän henkilön elämään. CIA:ssa kartoitetaan missä määrin ruokailu- ja liikuntatottumukset ovat vaikuttaneet vastaajan arkipäivään viimeisen kuukauden aikana. Lisäksi CIA mittaa sitä, kuinka paljon syömiseen, kehon muotoon ja/tai painoon liittyvät ajatukset ovat vaikuttaneet vastaajan elämään viimeaikoina. CIA mittaa syömishäiriöoireilun vaikutusta henkilön elämään kolmella eri tasolla: jokapäiväinen elämä (personal), kognitiivinen suorituskyky (cognitive) ja sosiaaliset suhteet (social).

CIA:n täyttäminen
CIA-lomakkeen kysymykset koskevat viimeistä 28 päivää, eli noin viimeistä kuukauden ajanjaksoa. Lomakkeessa on yhteensä 16 kysymystä. Merkitse jokaisen kysymyksen kohdalla rasti tilannettasi parhaiten kuvaavan sarakkeen kohdalle.

CIA:n pisteytys
Vastaukset pisteytetään 0-3, ”ei lainkaan” on 0 pistettä ja ”hyvin paljon” on 3 pistettä.

CIA:n tulkinta
CIA:ta tulkitaan siten, että mitä korkeampi pistemäärä, sitä enemmän syömishäiriöoireilu vaikuttaa vastaajan elämään ja arkipäivään.

On hyvä huomata, että myös syömishäiriötä sairastamattomat henkilöt voivat saada CIA:sta jonkin verran pisteitä. Mitä suuremmat pisteet kyselystä saa, sen suuremmin on syytä epäillä, että omat syömiseen, liikuntaan ja omaan kehoon liittyvät tottumukset ja ajatukset saattavat olla osa syömishäiriöoireilua. Pelkästään CIA lomakkeen perusteella syömishäiriödiagnoosia ei kuitenkaan tehdä. Mikäli olet saanut CIA:sta korkeat pistemäärät on sinun hyvä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa terveydenhuollon ammattilainen vielä arvioi tarkemmin tilanteesi.

CIA:n voit ladata tästä: CIA suomi 2015

Mikäli sinulla on kysyttävää CIAn käytöstä ja suomenkielisen version kehittämisestä, ota yhteyttä Rasmus Isomaa:han (rasmus.isomaa[at]jakobstad.fi).