Tutkimus

Tutkimuksella on aina ollut keskeinen rooli Fredrika-klinikan toiminnassa. Vuosien varrella olemme tehneet kaksi suurempaa tutkimusprojektia:

  • Seurantatutkimus syömishäiriöiden esiintyvyydestä Pietarsaarelaisnuorten keskuudessa (2004-2008)
  • Hoidon 5-vuoden seuranta poliklinikalla (2009-2012)

Tällä hetkellä tutkimus keskittyy potilaiden minäkuvaan ja minäkuvan muutoksiin hoidon ja parantumisprosessin aikana. Aineistonkeräys on aloitettu tammikuussa 2015 ja se jatkuu vuoteen 2018 asti.

Fredrika-klinikan tekemästä tutkimuksesta vastaa kehityspsykologian dosentti Rasmus Isomaa. Jos olet kiinnostunut syömishäiriötutkimuksesta, esimerkiksi väitöskirjan/Pro gradun/lopputyön muodossa, ota yhteyttä Rasmukseen. Viime vuosina Fredrika-klinikka on ollut mukana ohjaamassa mm. seuraavia: Hägert (2016), Lukkarila (2015), Jungell (2015), Ollila (2015).

Fredrika-klinikan toimintaan liittyvät julkaisut
Isomaa, R., & Isomaa, A-L. (2016). Syömishäiriöihin erikoistunut Matalan kynnyksen yksikkö. Suomen lääkärilehti, 33, 1978-1979.

Isomaa, R., Lukkarila, I., Ollila, T., Nenonen, H., Charpentier, P., Sinikallio, S., & Karhunen, L. (2016). Development and preliminary validation of a Finnish version of the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q). Nordic Journal of Psychiatry, online May 2016.

Isomaa, R., & Isomaa A-L. (2014). And then what happened? A 5-year follow-up of eating disorder patients. Nordic Journal of Psychiatry, 64, 1–6.

Isomaa, R., Isomaa, A., Kaltiala-Heino, R., & Marttunen, M. (2013). Capturing clinically significant eating pathology in adolescence. European Journal of Psychiatry, 27, 122-128.

Isomaa, R. (2011). Eating disorders, weight perception, and dieting in adolescence. Doctoral dissertation, Åbo Akademi University.

Isomaa, R., Isomaa, A-L., Marttunen, M., Kaltiala-Heino, R., & Björkqvist, K. (2011). Longitudinal concomitants of incorrect weight perception in female and male adolescents. Body Image, 8, 58-63.

Isomaa, R., Isomaa, A-L., Marttunen, M., Kaltiala-Heino, R., & Björkqvist, K. (2010). Psychological distress and risk for eating disorders in subgroups of dieters. European Eating Disorders Review,18, 296-303.

Isomaa, R., Isomaa, A-L., Marttunen, M., Kaltiala-Heino, R., & Björkqvist, K. (2009). The prevalence, incidence, and development of eating disorders in Finnish adolescents – a two-step three-year follow-up study. European Eating Disorders Review, 17, 199-207.

Isomaa, A-L., Isomaa, R., Marttunen, M., & Kaltiala-Heino, R. (2010). Obesity and eating disturbances are common in 15-year old adolescents – a two-step interview study. Nordic Journal of Psychiatry, 64, 123-129.

Isomaa, R., & Isomaa, A-L. (2009). Ung i Jakobstadsnejden 2 – Ungdomars psykiska hälsa med särskilt fokus på ätstörningar. Vasa sjukvårdsdistrikts publikationer A1/2009.

Isomaa, A-L., & Isomaa, R. (2005). Ung i Jakobstadsnejden – niondeklassisters livssituation och mentala hälsa. Vasa sjukvårdsdistrikts publikationer A4/2005.