Terveellinen syöminen

Terveellisen syömisen peruspilareita

Ateriarytmi
Päivän aikana olisi suositeltavaa syödä 5-6 ateriaa noin 3-4 tunnin välein. Tasainen ateriarytmi auttaa pi­tä­mään nälän- ja kylläisyydentunteen kohtuudessa ja ennaltaehkäisee siten muun muassa ahmintaa. Kun syöt tasaisesti ja säännöllisesti päivän aikana, jaksat keskittyä paremmin myös arkiaskareisiin.

Riittävästi kaikkia energiaravintoaineita
Energiaravintoaineisiin kuuluvat hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat ovat kaikki tärkeitä elimistöllemme. Hiili­hyd­raatit ovat elimistön tärkein energianlähde, mutta hiilihydraatteihin lukeutuu myös monia terveydelle edul­lisia vaikutuksia omaava ravintokuitu. Rasva toimii myös elimistön energianlähteenä, mutta sitä tar­vi­taan lisäksi elimistössä muun muassa solukalvojen rakennusaineena sekä normaaliin hormonitoimintaan ja ras­valiukoisten vitamiinien imeytymiseen. Proteiinit ovat tärkeä rakennusaine elimistöllemme. Proteiineja voi­daan kuitenkin käyttää myös energianlähteenä, mikäli elimistö ei saa riittävästi energiaa hii­li­hyd­raa­teis­ta ja rasvoista.

Mitään edellä mainituista energiaravintoaineista ei tule siis välttää ruokavaliossa, toisaalta taas ei ole syytä lii­oitella ja syödä ylimäärin mitään energiaravintoainetta. Ruoka ei ole pelkkiä kaloreita! Kun elimistö saa ruo­kavaliosta riittävästi kaikkia kolmea energiaravintoainetta, se voi käyttää niitä paitsi energiantuottoon, myös muihin tärkeisiin tehtäviin, joita niillä on elimistössä. Syö siis päivän mittaan tasaisesti kaikkia eri ener­giaravintoaineita.

Ruokakolmio mallina monipuoliseen syömiseen
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ruokakolmio ohjaa monipuoliseen syömiseen. Kolmiota tulkitset seu­raa­vasti: mitä suurempi laatikko ja mitä alempana laatikko on kolmion juurella, sitä enemmän kyseisestä ruo­kakolmion osasta tulisi määrällisesti syödä. Ruokakolmiosta voi ottaa mallia esimerkiksi viikon tai kuu­kau­den syömisille.

Ruokakolmio fi med copyrightKolmion esimerkin mukaisesti kasvikset, marjat ja hedelmät ovat ruokavalion perusta. Myös viljatuotteet ovat suuressa roolissa ruokakolmiossa. Syö joka aterialla kasviksia, marjoja, hedelmiä ja/tai täys­jy­vä­vil­ja­tuot­teita. Saat niistä muun muassa kuitua, joka on hyväksi vatsan toiminnalle ja auttaa pitämään nä­län­tun­teen loitolla. Vaikka ruokakolmiossa pehmeät rasvat (kasviöljyt ja margariinit, pähkinät, siemenet) ovat pie­nes­sä laatikossaan ja niiden suhteellinen määrä ruokavaliossa on pienempi kuin esimerkiksi kasvisten, on sil­ti tärkeää muistaa sisällyttää pehmeitä rasvoja päivittäiseen ruokavalioon. Kolmion huipulla olevat sat­tu­mat ovat herkkuja, jotka myös kuuluvat normaaliin ruokavalioon.

Mikäli jokin kolmion osa jää kokonaan pois ruokavaliosta, on olemassa riski sille, että elimistö ei saa kaikkia tar­vitsemiaan ravintoaineita. Syömällä vaihdellen kaikista eri kolmion osa-alueista voit koostaa itsellesi mo­ni­puolisen ja ravinteikkaan ruokavalion!