Perhe ja läheiset

Fredrika-klinikalla pidämme tärkeänä yhteistyötä syömishäiriöön sairastuneen perheen ja läheisten kanssa. Lähtökohtana on, että läheiset ovat arvokas voimavara parantumisprosessissa eikä syy sairastumiselle. Tarkoituksena on työskennellä yhdessä, jotta lapsenne tai läheisenne jaksaa taistella sairauttaan vastaan!

Alussa kaikki läheiset kokevat pelkoa, epävarmuutta ja voimattomuutta. Miksi sairastunut ei syö? Miksi hän voi huonosti? Mistä tässä kaikessa on kyse? Mitä voin tehdä auttaakseni lastani tai läheiseni? Syömishäiriö harvemmin paranee kotikonstein. Etsi ammattimaista apua!

Vanhempana tai läheisenä voit auttaa seuraavin keinoin:

  • Etsi tietoa syömishäiriöistä. Tieto mahdollistaa sen, että kykenet paremmin ymmärtämään ja auttamaan sairastunutta.
  • Etsi ja vaadi käytännön neuvoja arkipäivään.
  • Älä unohda itseäsi. Etsi itsellesi tukea ja apua arjesta selviytymiseen.
  • Hyödynnä muiden samassa tilanteessa olevien tuki.

Koulutusta, tukea ja neuvoja löytyy verkkokoulutuksista Mielenterveystalon Tukea syömishäiriöön sairastuneen läheisille ja ruotsiksi Syömishäiriöiden osaamiskeskuksen STÄRKA.

Sisaruksia ei tule myöskään unohtaa! He tarvitsevat selvityksen tilanteesta järkevällä tasolla. Kaikki sisarukset ovat huolissaan sairastuneesta sisarestaan/veljestään, mutta samalla he pelkäävät mahdollisia riitatilanteita kotona ja ovat ärsyyntyneitä siitä, että syömishäiriö häiritsee normaalia perhe-elämää ja vaikuttaa myös muihin perheenjäseniin. Käykää Fredrika-klinikalla yhdessä. Myös sisarukset voivat saada infoa ja tukea meiltä, joskus he saattavat tarvita perheen ulkopuolisen henkilön jolle puhua.

Monet syömishäiriöstä kärsivät nuoret kokevat suuria ristiriitoja ja pelkoa muutoksesta, joka tapahtuu usein pitkän ajan kuluessa ja vaatii usein jatkuvaa motivointityötä!