Päiväosasto

Fredrika-klinikan päiväosasto on tarkoitettu vaikeaa syömishäiriötä sairastaville potilaille. Hoitojaksoon päiväosastolla voidaan turvautua silloin, kun polikliininen hoito ei ole riittävää potilaalle.

Päiväosastolla on kuusi potilaspaikkaa ja osasto on auki arkipäivisin klo 8-15. Hoitoa edeltää neljän viikon mittainen arviointijakso. Arviointijakson tarkoituksena on kartoittaa potilaan tilannetta ja saada käsitys hänen ongelmistaan. Tämän tiedon pohjalta tehdään jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma. Arviointijakson jälkeinen hoito etenee kahdeksan viikon pituisissa jaksoissa. Arvio- ja hoitoneuvottelukeskustelut ovat säännöllinen osa hoitoa.

Perhe on tärkeä voimavara toipumisessa, ja toivommekin, että perhe olisi mukana heti hoidon alusta lähtien. Perheen määritelmä voi vaihdella potilaan elämäntilanteesta riippuen.

Hoitomme tavoitteena on, että nuori alkaisi voida taas hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tavoitteena on oman identiteetin ja myönteisen minäkuvan kehittyminen sekä se, että nuori saavuttaa hyväksyvän ja kunnioittavan suhtautumistavan omaan itseensä. Tavoitteena on myös saavuttaa turvallisuuden tunne, jotta nuori uskaltaa elää omaa elämäänsä ja tehdä elämään tyypillisesti kuuluvia asioita, kuten käydä koulussa/opiskella/käydä töissä ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Tavoitteena on normaali eli säännöllinen, monipuolinen ja riittävä syöminen, ja pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on luoda jännitteetön ja hyväksyvä suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon.