Päiväosasto

Fredrika-klinikan päiväosasto on tarkoitettu vaikeaa syömishäiriötä sairastaville potilaille. Hoitojaksoon päiväosastolla voidaan turvautua silloin, kun polikliininen hoito ei ole riittävää potilaalle.

Päiväosastolla on kuusi potilaspaikkaa ja osasto on auki arkipäivisin klo 8-15. Hoitoa edeltää neljän viikon mittainen arviointijakso. Arviointijakson tarkoituksena on kartoittaa potilaan tilannetta ja saada käsitys hänen ongelmistaan. Tämän tiedon pohjalta tehdään jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma. Arviointijakson jälkeinen tyypillinen hoitojakso on kahdeksan viikkoa, jonka jälkeen arvioidaan yhdessä hoidon tarvetta.

Hoito Fredrika-klinikan päiväosastolla perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan vastuuseen. Tavoitteena on yhteisesti sovittujen tapojen kautta haastaa syömishäiriöön liittyviä ajatuksia ja käyttäytymismalleja. Hoito on määräaikaista ja tavoitteellista. Jotta potilas pystyisi omaksumaan hoitoa ja saamaan hoidosta parasta hyötyä, hänen:

  • somaattinen tilansa tulisi olla vakaa, eli ei akuutin osastohoidon tarpeessa
  • tulisi pystyä syömään saatavilla olevan tuen avulla
  • ei tulisi olla aktiivisesti itsetuhoinen, eli hänen tulisi pystyä vastaamaan omasta turvallisuudestaan ja elämästään

Perhe on tärkeä voimavara toipumisessa, ja toivommekin, että perhe olisi mukana heti hoidon alusta lähtien. Perheen määritelmä voi vaihdella potilaan elämäntilanteesta riippuen.

Päiväosastohoidon keskiössä on muutosten tekeminen. Tavoitteena on normaali eli säännöllinen, monipuolinen ja riittävä syöminen, ja pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on luoda jännitteetön ja hyväksyvä suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon.

Tavoitteena on myös auttaa nuorta uskaltamaan uudestaan elää omaa elämäänsä ja tehdä elämään tyypillisesti kuuluvia asioita, kuten käydä koulussa/opiskella/käydä töissä ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Päiväosastohoitojakson jälkeen hoito useimmiten jatkuu klinikamme poliklinikalla.